מידע למשפחות קבורה לשאינם יהודים

קבורה לשאינם יהודים

"מנוחת עולם" מכבדת את האמונה הדתית של כל אדם, ולפיכך הקימה חלקה מיוחדת לשאינם יהודים המבקשים להקבר ליד בני דתם.

ניתן להזמין איש דת בהתאם לדתו של המנוח ולפי בקשת המשפחה.

"מנוחת עולם" מכבדת את האמונה הדתית היהודית ולפיכך מאפשרת קבורה יהודית אורתודוקסית לפי כל כללי ההלכה היהודית, ולפיכך הקימה אף חלקה יהודית מיוחדת ליהודים המבקשים להקבר ליד בני דתם.