שירותים

קבורת זכאים בחלקה הרגילה

שירותי קבורה מלאים לזכאים, ללא עלות המשפחה ובמימון המוסד לביטוח לאומי. השירותים כוללים: הובלת הנפטר באמבולנס ייעודי, בהתאם לתקנות, תכריכים או/ו ארון סטנדרטי, חפירה וכיסוי הקבר וטקס לוויה, בהתאם להשקפת הנפטר וקרוביו.

קבורת זכאים בחלקת הדשא

שירותי הקבורה המלאים לזכאים, ללא עלות למשפחה ובמימון המוסד לביטוח לאומי. השירותים כוללים: הובלת הנפטר באמבולנס ייעודי, בהתאם לתקנות, תכריכים או/ו ארון סטנדרטי, חפירה וכיסוי הקבר, טקס לוויה סטנדרטי בהתאם להשקפת הנפטר ותחזוקת חלקת הדשא. הקבורה בחלקת הדשא איננה כרוכה בתשלום נוסף ומפחיתה בעשרות אחוזים את עלות הקמת המצבה ואגרת היסוד לה.

קבורה בחלקה ייחודית (חריגה)

שרותי קבורה בחלקות ייחודיות שאינן חלקת זכאים, בעלת מיקום ומאפיינים עיצובים ייחודיים לרבות אחוזות קבר משפחתיות (כרוך בתשלום).

שמירת מקום בחיים

שרות שמירת מקום קבורה במהלך חייו של אדם. בדרך זו, יכולים בני משפחה לשמור לעצמם את הזכות לקבורה בקרקע בצמוד לבני משפחתם (כרוך בתשלום).

למפת בין העלמין לחצו כאן

ארון קבורה

לצד הארונות הסטנדרטיים, אותם אנו מספקים לרווחת המשפחות ללא תשלום נוסף, ניתן לקבל ארון קבורה ייחודי בתשלום על פי בחירת המשפחה מבין אפשרויות שונות.

טקס לוויה אישי

שרותי הפקה של טקס לוויה ייחודי בהתאם לדרישות הנפטר ובני משפחתו באופן המותאם לאופי ולאמות המידה של בית העלמין (ייתכן שמרכיבים מסוימים בטקס יהיו כרוכים בתשלום נוסף).

טיפוח ואזכרה

ניקיון אבן המצבה, הנחת זר פרחים בראש השנה, יום כיפור, יום האזכרה השנתית, או מועדים לבקשת משפחת הנפטר, טקס אזכרה על ידי רב או נציג אחר (כרוך בתשלום).