הליך הקבורה

מנוחת עולם מעניקה, לראשונה, לתושבי נתניה והשרון את האפשרות להיקבר באופן בו ייבחרו ולבחור את הליך הקבורה, על-פי השקפת עולמם.

הליך הקבורה

טקס הקבורה האזרחי יכלול כל אשר משפחת הנפטר תבחר. לעתים ייערך הטקס על-פי הנחיות שהותיר אחריו הנפטר. אין מניעה שבטקס יכללו אלמנטים דתיים, ופעמים רבות כך נעשה. יש המבקשים לערוך את הטקס כולו כטקס דתי לכל דבר, וניתן לערוך טהרה על-פי כללי ההלכה. בקבורה הדתית לא נעשה שימוש בארון אלא בתכריכים בלבד, בעוד שבקבורה אלטרנטיבית ניתן לבחור בארון קבורה.

היתרונות שמציעה קבורה אלטרנטיבית ברורים: טקס ייחודי, ובהתאם להשקפת המנוח, בני משפחתו וקרוביו. זאת ועוד, הקבורה החילונית מאפשרת קבורה בארון, אתר קבורה נאה אשר יטופח ויתוחזק דרך קבע על-ידי מנהלי בית העלמין.

"מנוחת עולם" הוקמה בשנת 2014 לצורך הקמת ותפעול בית עלמין אזרחי בנתניה. מנוחת עולם מספקת מענה זמין ונגיש, מכובד ומכבד, למעוניינים לערוך קבורה אזרחית לפי השקפת עולמם או קבורה יהודית אורתודוקסית בסטנדרט שונה. נוסף לכך, "מנוחת עולם" פתוחה לאלו שאינם יכולים להיקבר או לקבור את יקיריהם בבתי עלמין יהודים אורתודוקסיים.

הצורך בקבורה אלטרנטיבית בנתניה וביישובי השרון

נתניה והיישובים הסובבים אותה, ביניהם: קדימה-צורן, תל מונד, אבן יהודה, פרדסיה וכפר יונה, מאכלסים למעלה מרבע מיליון תושבים האוחזים בקשת רחבה של השקפות עולם דתיות ואזרחיות אשר מגיעים מארצות מוצא רבות. לאורך השנים, קלטה נתניה עשרות אלפי תושבים יוצאי ברית המועצות אשר חלקם מוגדרים "מסופקי דת" או "חסרי דת" וחלק אינם נחשבים יהודים על-פי ההלכה האורתודוקסית. קבוצה זו נתקלת בקושי לזכות בקבורה בבתי עלמין אורתודוקסיים, ובהיעדר בתי עלמין אזרחיים, תושבים אלו, ובני משפחותיהם המעוניינים להיקבר לצד יקיריהם, אינם מקבלים שירותי קבורה בתחומי העיר ונאלצים להרחיק לערים אחרות, על מנת להיקבר או לקבור יקיריהם בבתי עלמין אלטרנטיביים המרוחקים מביתם שבאזור השרון.

בשנים האחרונות, נקלטו באזור השרון עולים חדשים מצרפת וממדינות נוספות באירופה, המורגלים בשירותי קבורה המקובלים באירופה בכלל ובצרפת בפרט, שירותים אותם ניתן לקבל במסגרת "מנוחת עולם". ביישובי השרון אף קיימת אוכלוסייה אשר בשל השקפת עולמה הדתית והאזרחית, מעוניינת בקבורה שאיננה בנוסח המסורתי-אורתודוקסי המקובל, ומבקשת להיקבר בבית עלמין אלטרנטיבי המאפשר, על-פי טבעו, קבורה בהתאם להשקפת האדם הנפטר (קבורה בתוך ארון, לדוגמה). עד כה, חלק ממשפחות הנפטרים המוגדרים "חסרי דת" או שאינם יהודים על-פי ההלכה, וכן נפטרים בעלי השקפת עולם דתית ואזרחית שאיננה אורתודוקסית, נתקלו בקשיים כדוגמת אי-התאמת הקבורה להשקפת עולמן ואמונותיהן ולעתים לא זכו למענה בבתי עלמין אורתודוקסיים באזור.

"מנוחת עולם" מספקת מענה זמין ונגיש, מכובד ומכבד, למעוניינים בקבורה אזרחית על-פי השקפת עולמם, או לאלו הזקוקים לה משום שאינם יכולים להיקבר או לקבור בבתי עלמין אורתודוקסיים.