מידע למשפחות

מצד ימין, מרוכז המידע הרלוונטי במטרה לסייע ולהקל, ככל האפשר, על תהליך הפרידה – תהליך המתקיים, מטבעם של דברים, בלחץ זמנים ובעת מצוקה עמה מתמודדת משפחת המנוח.