חלקת קבר למכירה

חלקת קבר למכירה – בית עלמין מנוחת עולם

בבואנו לחקור לעומק מהי חלקת קבר למכירה, עלינו להבין ראשית את ההבדלים והחלוקה בין חלקת קבר רגילה לזכאים וחלקת קבר למכירה:

מהי חלקת קבר רגילה?

חלקת קבר רגילה לזכאים איננה למכירה מאחר והינה חלקת קבורה שהוקצתה לאדם מתוקף היותו תושב ישראל ומיועדת לקבורת הנפטר. במקרה הנ"ל, חלקת הקבר תיקבע בהתאם למקום המגורים בו רשום הנפטר במשרד הפנים, פרט למקרים חריגים. אדם אשר יובא למנוחות בחלקת הקבר אשר הוקצתה לו על ידי המדינה, בהתאם לישוב מגוריו הרשום לא יידרש בתשלום כלל, לעומתו מי שירצה להיקבר במקום שונה מזה שהוקצה לו זקוק לחלקת קבר למכירה.

מהי חלקת קבר למכירה?

חלקת קבר למכירה היא חלקה אשר הוקצתה לחברת הקבורה והוגדרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כ"חלקה חריגה" אשר ניתן לגבות תשלום עבורה. בכל בית עלמין ישנה הגבלה של עד 10 אחוזים מכלל השטח הפנוי, עבור חלקת קבר למכירה.

מי האנשים אשר זקוקים לחלקת קבר למכירה?

– אדם אשר רוצה להיקבר במקום שונה ממקום מגוריו.
– אדם אשר חפץ לרכוש חלקת קבר בעודו בחיים.
– אדם אשר אינו תושב ישראל.
– אדם אשר חפץ להיקבר בבית עלמין שהוגדר כסגור בשל מחסור בחלקות.

למי מותר להציע חלקת קבר למכירה?

תפעול בתי העלמין ותהליך הקבורה מתבצע על ידי חברות קבורה אשר מונו לעשות כן, על ידי המוסד לביטוח לאומי. החברות האמונות על תהליך הקבורה, לרוב, יהיו שייכות לגופים דתיים כמו חברת קדישא, אך כיום יש גם חברות קבורה חילוניות, אשר פועלות בבתי העלמין האזרחיים. חברות אלו יורשו להציע חלקת קבר למכירה בכפוף להגבלים ולתקנות של המוסד לביטוח לאומי.

כמה עולה חלקת קבר?

תושב ישראלי שחי בארץ, תושב ישראלי שחי בחו"ל וכל אדם אשר נפטר בישראל, זכאי לדמי קבורה. דמי הקבורה הם כספים המועברים ישירות מהמוסד לביטוח לאומי אל חברות הקבורה, לצורך כיסוי ההוצאות הכרוכות בתהליך הקבורה עצמו.
כאמור, אדם שמובא למנוחות בחלקה שהוקצתה לו כחוק בבית העלמין בהתאם למקום מגוריו הרשום, אינו נדרש לשלם כלל עבור חלקת קבר. לעומת זאת, אדם אשר ירצה להיקבר במקום השונה מזה שהוקצה לו, יכול לרכוש חלקת קבר חלופית.

מי קובע כמה עולה חלקת קבר?

עלות חלקת קבר נקבעת בכפוף לתקנות משרד הדתות הקובעות מהו הסכום המקסימלי אותו רשאיות חברות הקבורה לגבות לשמירת חלקת קבר בחייו של אדם. עלות שמירת חלקת קבר משתנה גם בהתאם לאזור המגורים ומתעדכנת מידי שנה. כך למשל, שמירת חלקת קבר בחיים בירושלים תעלה 14,240 ש"ח. פירוט כלל התעריפים לשמירת מקום בחיים, זמין באתר המוסד לביטוח לאומי. עלות חלקת קבר "בחלקה חריגה" לאחר פטירתו של אדם ועלות חלקת קבר לקבורת תושב חו"ל, הנה בהתאם לתעריף הנקבע על ידי תאגיד הקבורה עצמו.

מי זכאי לתעריף שונה על חלקת קבר בחיים?

תיקון לחוק שירותי דת יהודיים, מגדיר מקרים חריגים בהם יגבה תעריף שונה עבור חלקת קבר בחיים. כאשר מדובר ברכישת חלקת קבר עבור אדם בעודו בחיים, יוכלו חברות הקבורה לגבות עד כ- 130 אחוז מהמחיר המקסימלי אשר נקבע לאותו אזור מגורים. במקרים אחרים ניתן לרכוש חלקת קבר בעלות מופחתת, כך למשל: אדם המעוניין להיקבר ליד בן/בת זוגו שנפטר/ה, ישלם עד 80 אחוז מהמחיר המקסימלי על שמירת חלקת קבר בחיים.