טקס קבורה אזרחי

מנוחת עולם מאפשרת למשפחות המנוחים לקיים טקס קבורה בהתאם להשקפת עולמם ואמונתם. טקס קבורה אזרחי מבוסס על מאפייני ורצון המנוח ובני משפחתו.
(במידה הצורך – הטקס יכול לכלול מרכיבים מהטקס הדתי לבחירת המשפחה).

טקס קבורה אזרחי הינו חופשי לחלוטין ויכול לכלול, לבחירת משפחת המנוח, את כל אחד מהמרכיבים הבאים ובלבד שלא יכלול מרכיבים פוגעניים:
1. זיהוי המנוח וטקס פרידת בני המשפחה מהמנוח.
2. הספדים ברחבת הספדים
3. הליך הקבורה – הורדת המנוח אל הקבר
4. קדיש פרק תהילים/תפילה לבחירת המשפחה
5. הספדים נוספים שלאחר הקבורה
6. הקראת שירה/פרוזה או שירה המלווה במוסיקה
7. הנחת זרים
8. כיסוי הקבר בעפר על ידי משתתפי הלוויה וצוות בית העלמין.
כדי להקל על המשפחות בזמן הטקס, אנו ממליצים לתכנן מראש את אופן התנהלות טקס הקבורה בתיאום ובסיוע של צוות בית העלמין. אנו מספקים, ללא תשלום, את השירותים הבסיסיים הבאים:
חפירת הקבר, הליך הקבורה – הורדת המנוח לקבר, תפילה ובקשת מחילה מהנפטר על ידי צוות בית העלמין ו/או חזן וכיסוי הקבר.

במידת הצורך, לפי רצון המשפחות ובתיאום, ברשותנו היכולת לסייע ולכוון את המשפחה לרכישת שירותים נוספים (בתשלום לגוף חיצוני) להפקת טקס הלוויה: הנחיה וניהול טקס, הצללה, כיבוד ועוד.