טקס קבורה יהודי

"מנוחת עולם" מכבדת את האמונה הדתית היהודית ולפיכך מאפשרת קבורה יהודית אורתודוקסית לפי כל כללי ההלכה היהודית בחלקה יהודית מיוחדת ונפרדת.

מנוחת עולם מאפשרת למשפחות המנוחים לקיים טקס קבורה יהודי, בהתאם להשקפת עולמם ומידת אמונתם הדתית. כך לדוגמא, ניתן לקיים בבית העלמין את הטקס על פי כל כללי ודקדוקי ההלכה היהודית או על פי חלק מהם בלבד (נתון לרצון המשפחה). הליך הקבורה היהודי כולל את המרכיבים הבאים: טהרת המנוח, כיסוי המנוח בתכריכים ואופן הקבורה (בארון או שלא בארון).

טקס הקבורה היהודי, מתנהל לפי סדר המאפיינים הבאים:
1. הליך הקבורה והורדת המנוח אל הקבר
2. קריאת קדיש ע"י בני המשפחה
3. תפילת אשכבה
4. בקשת מחילה מהנפטר
5. כיסוי הקבר בעפר על ידי משתתפי הלוויה
6. השלמת כיסוי הקבר בעפר על ידי צוות בית העלמין ותפילת "אל מלא רחמים".

כדי להקל על המשפחות בזמן הטקס, אנו ממליצים לתכנן מראש את אופן התנהלות טקס הקבורה בתיאום ובסיוע של צוות בית העלמין. אנו מספקים, ללא תשלום, את השירותים הבסיסיים הבאים: חפירת הקבר, הליך הקבורה – הורדת המנוח אל הקבר, תפילה ובקשת מחילה מהנפטר על ידי צוות בית העלמין ו/או חזן וכיסוי הקבר.
במידת הצורך, לפי רצון המשפחות ובתיאום, ברשותנו היכולת לסייע ולכוון את המשפחה לרכישת שירותים נוספים (בתשלום לגוף חיצוני) להפקת טקס הלוויה: הנחיה וניהול טקס, הצללה, כיבוד ועוד.