קבורה לשאינם יהודים

״מנוחת עולם״ מכבדת את האמונה הדתית של כל אדם, ולפיכך מאפשרת קבורה אף לשאינם יהודים.

ניתן להזמין איש דת לעריכת הטקס בהתאם לדתו של המנוח ולפי בקשת המשפחה.

״מנוחת עולם״ מכבדת את האמונה הדתית היהודית, ולפיכך מאפשרת קבורה יהודית אורתודוקסית לפי כל כללי ההלכה היהודית.