שירותים

קבורת זכאים בחלקה הרגילה

שירותי קבורה מלאים לזכאים, ללא עלות המשפחה ובמימון המוסד לביטוח לאומי. השירותים כוללים: הובלת הנפטר באמבולנס ייעודי, בהתאם לתקנות, תכריכים או/ו ארון סטנדרטי, חפירה וכיסוי הקבר וטקס לוויה, בהתאם להשקפת הנפטר וקרוביו.

קבורת זכאים בחלקת הדשא

שירותי הקבורה המלאים לזכאים, ללא עלות למשפחה ובמימון המוסד לביטוח לאומי. השירותים כוללים: הובלת הנפטר באמבולנס ייעודי, בהתאם לתקנות, תכריכים או/ו ארון סטנדרטי, חפירה וכיסוי הקבר, טקס לוויה סטנדרטי בהתאם להשקפת הנפטר ותחזוקת חלקת הדשא. הקבורה בחלקת הדשא איננה כרוכה בתשלום נוסף ומפחיתה בעשרות אחוזים את עלות הקמת המצבה ואגרת היסוד לה.

קבורה בחלקה ייחודית (חריגה)

שרותי קבורה בחלקות ייחודיות שאינן חלקת זכאים, בעלת מיקום ומאפיינים עיצובים ייחודיים לרבות אחוזות קבר משפחתיות (כרוך בתשלום).

שמירת מקום בחיים

שרות שמירת מקום קבורה במהלך חייו של אדם. בדרך זו, יכולים בני משפחה לשמור לעצמם את הזכות לקבורה בקרקע בצמוד לבני משפחתם (כרוך בתשלום).