הליך הקבורה

מנוחת עולם, מעניקה לראשונה לתושבי נתניה והשרון את האפשרות להיקבר באופן בו ייבחרו לפי השקפת עולמם.

מהי קבורה אלטרנטיבית?

טקס קבורה אזרחי יכלול כל אשר משפחת הנפטר תבחר. לעיתים יערך הטקס עלפי הנחיות שהותיר אחריו הנפטר. אין מניעה שבטקס יכללו אלמנטים דתיים, פעמים רבות כך אכן נעשה. יש אפילו המבקשים לערוך את הטקס כולו כטקס דתי לכל דבר. ניתן לערוך כל צורה של הכנת הגופה לקבורה, כולל טהרה על פי כללי ההלכה. בקבורה הדתית לא נעשה שימוש בארון אלה בתכריכים בלבד. בקבורה אלטרנטיבית ניתן לבחור בארון קבורה. בסיוע חברות המתמחות בהפקת טקסי קבורה אלטרנטיבית ניתן לבחור ארון שכזה מבין שלל דגמים, מפשוטים ומכובדים וכלה במהודרים ביותר.

טקס קבורה אלטרנטיבית יכלול כל שיבחרו בני המשפחה. לעיתים מותירים אחריהם המנוחים הנחיות כיצד ירצו שינוהל הטקס. היתרונות שמציעה קבורה אלטרנטיבית ברורים: טקס ייחודי בהתאם להשקפת המנוח ובני משפחתו, אפשרות לקבורה בארון, אתר קבורה נאה אשר יטופח ויתוחזק דרך קבע על ידי מנהלי בית העלמין. מחירי קבורה אלטרנטיבית אמנם עולים על הוצאות קבורה בבית עלמין אורתודוקסי אך אינם מחוץ להישג ידם של רובנו ובחלק מבתי העלמין האלטרנטיביים מוענקים, במתכונתם הבסיסית, אף ללא עלות לתושבים הזכאים לכך. העלות המדויקת נקבעת, כמובן, בהתאם לבית העלמין שיבחר ולהוצאות הנדרשות להפקת טקס הקבורה עצמו.

«מנוחת עולם» הוקמה בשנת 2014 לצורך הקמתו ותפעולו של בית קברות אזרחי בנתניה. מנוחת עולם מספקת מענה זמין ונגיש, מכובד ומכבד, לכל תושבי נתניה וישובי הסביבה המעוניינים לערוך קבורה אזרחית לפי השקפת עולמם, או בקבורה יהודית אורתודוקסית בסטנדרט שונה, או אלו הזקוקים לה משום שאינם יכולים להיקבר, או לקבור את יקיריהם, בבתי עלמין יהודיים אורתודוקסיים.

הצורך בקבורה אלטרנטיבית בנתניה ויישובי השרון

נתניה והיישובים הסובבים לה, ביניהם: קדימה-צורן, תל-מונד, אבן-יהודה, פרדסיה וכפר יונה, מאכלסים למעלה מרבע מיליון תושבים האוחזים בקשת רחבה של השקפות עולם דתיות ואזרחיות והמגיעים מארצות מוצא רבות ומגוונות. כך לדוגמה, קלטה נתניה במהלך השנים עשרות אלפי תושבים דוברי רוסית, אשר חלקם מוגדרים «מסופקי דת» וחלקם אינם יהודים, הנתקלים בקושי לזכות בקבורה בחלקות הקבורה האורתודוקסיות. בהיעדר בתי עלמין אזרחיים, תושבים אלה, ובני משפחותיהם, המעוניינים להיקבר לצד יקיריהם, אינם מקבלים שירותי קבורה בתחומי העיר ונאלצים להרחיק לערים אחרות, על מנת להיקבר או לקבור את יקיריהם, בבתי עלמין אלטרנטיביים המרוחקים מביתם שבנתניה.

בשנים האחרונות נקלטו בשרון אלפי עולים חדשים מצרפת וממדינות נוספות באירופה, המורגלים בשרותי הקבורה המקובלים באירופה בכלל ובצרפת בפרט, שירותים אותם ניתן לקבל במסגרת «מנוחת עולם». בישובי השרון, אף קיימת אוכלוסייה אשר בשל השקפת עולמה הדתית והאזרחית, מעוניינת בקבורה שאינה בנוסח המסורתי-אורתודוקסי המקובל, ומבקשת להיקבר בבית עלמין אלטרנטיבי המאפשר, על פי טבעו, קבורה בהתאם להשקפת האדם הנפטר (למשל, קבורה בארון). עד כה, חלק ממשפחות הנפטרים המוגדרים כ’מחוסרי דת’ או שאינם יהודים, וכן נפטרים בעלי השקפת עולם דתית ואזרחית שאינה אורתודוקסית, נתקלו בקשיים כדוגמת אי התאמת הקבורה להשקפת עולמן ואמונותיהן ולעיתים לא זוכות כלל למענה לקבורה בבתי העלמין האורתודוקסיים באזור, הכפופים לכללי ההלכה היהודית

«מנוחת עולם» – מספקת מענה זמין ונגיש, מכובד ומכבד, למעוניינים בקבורה אזרחית לפי השקפת עולמם, או אלו הזקוקים לה משום שאינם יכולים להיקבר, או לקבור, בבתי עלמין אורתודוקסיים.