רשומות פופולריות

קבורה לשאינם יהודים


«מנוחת עולם» מכבדת את האמונה הדתית של כל אדם, ולפיכך הקימה חלקה מיוחדת ונפרדת לשאינם יהודים המבקשים להקבר ליד בני דתם.

ניתן להזמין איש דת לפי דתו של המנוח ולפי בקשת המשפחה. כמו כן, ניתן לשלב סמלים התואמים את דתו של המנוח במצבה ובלבד שלא יחרגו מגבולות המצבה ובכפוף להנחיות בית העלמין.

«מנוחת עולם» מכבדת את האמונה הדתית היהודית ולפיכך מאפשרת קבורה יהודית אורתודוקסית לפי כל כללי ההלכה היהודית בחלקה יהודית מיוחדת ונפרדת.