סידורי הלוויה

ארגון טקס הלוויה הוא תהליך המתקיים, מטבעם של דברים, בלחץ זמנים. בתהליך זה נכללים היבטים ושיקולים שונים עמם נאלצת להתמודד משפחת המנוח, לעיתים רבות אף בפעם הראשונה. בכדי לסייע ולהקל, מוצגים מספר נושאים אליהם חשוב לשים לב:

בחירת בית העלמין – בית עלמין אזרחי, מסורתי או אורתודוקסי, בהתאם לרצון משפחת הנפטר.
הוצאת רישיון הקבורה וצילום תעודת הזהות של הנפטר – תהליך זה נעשה בבית החולים או בלשכת הבריאות המחוזית במקרה של פטירה בבית.
התקשרות עם הנהלת בית העלמין – בתוך כך יש לקבוע את מועד הלוויה, בחירת מקום הקבורה בבית העלמין – חלקת דשא או חלקה רגילה, בחירת מאפייני הטקס והקבורה. בנוסף, ניתנת אפשרות, במועד זה, לשמירת מקום בחיים לבן זוג/משפחת המנוח. מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד שירותים.
מתאר קבורה (ארון) – בהתאם לרצון המשפחה, אנו מציעים אפשרות לקבלת ארון קבורה בסיסי ללא עלות כספית. במידת הצורך, ניתן לשדרג את ארון הקבורה בתיאום עם מנוחת עולם.
מודעות אבל – הדפסת מודעות והפצתן כמקובל. אנו ממליצים להשתמש בהדפסה ביתית, באמצעות מנוע הפקת מודעות ללא עלות. מודעה ניתנת להורדה כאן.
מועד טקס הלוויה – קביעת טקס הלוויה ותיאומו במשרדי מנוחת עולם אל מול ובסיוע הנהלתה.
הנחת מצבה – נהוג ורצוי לבצע לאחר הקבורה, בראשית תהליך זה יש להגיש בקשת רישיון להקמת מצבה מהנהלת מנוחת עולם. בשלב בחירת חברת המצבות, אנו ממליצים לבחון את חברות המצבות שנבדקו ומפוקחות על ידי הנהלת בית העלמין. להורדת בקשת רישיון להקמת מצבה לחצו כאן לקישור לאתר חברות המצבות המומלצות לחצו כאן.
טופס בקשה להקמת מצבה ניתן להורדה כאן.