מי אנחנו

Moran Mann
Moran Mann Menuhat Olam chairperson
molamnetanya@gmail.com
Attorney, Bachelor of Law at Tel Aviv University and an MA in Public Policy and Administration at the Hebrew University in Jerusalem. Formerly served in various managerial and public positions - Deputy Chairman of an insurance company, legal adviser to an insurance company, assistant to the Chairman of the Broadcasting Authority, assistant to the Chairman of the Constitution, Law and Justice Committee and a member of the Even-Yehuda Local Council
Maayan Mann
Maayan Mann Menuhat Olam CEO
molamnetanya@gmail.com
BA and MA in Philosophy from the Tel Aviv University. Served in a number of managerial and operational position in an agricultural company.
Balter, Guth, Aloni & Co.
Balter, Guth, Aloni & Co. Practical legal advice
bgalaw@bgalaw.co.il
Menuhat Olam operates with the cooperation and legal support of the Balter, Guth, Aloni & Co. law firm - one of Israel's most experienced and largest law firms with vast and unique experience in the field of alternative civil burial in Israel since the right to alternative civilian burial in Israel was first legislated

מנוחת עולם הינו תאגיד קבורה המחזיק ברישיון קבורה אזרחית חלופית.

טקס לוויה הינו מעמד קשה מנשוא למשפחות ולקרובי המנוח. אנו פועלים מתוך ההכרה בצורך עליון לאפשר התאמה למאפיינים אישיים, דווקא ברגע הקשה מכל. מתוך כך, אנו רואים ערך ביכולת לאפשר לכל אדם באשר הוא, להיפרד מהקרובים אליו באופן שבו הוא בוחר ומאמין (קבורה בארון, הנצחת המנוח במצבה אישית, טקס אזרחי וכיוב’).
תפיסת העולם שלנו, נעוצה במחויבות ארוכת השנים לקהילת תושבי נתניה ומושבות השרון, במטרה לאפשר לכלל חבריה לממש את הזכות לקבורה מכובדת ומכבדת, תוך בחירת האופן בו יטמנו וינציחו את יקיריהם.
אנו פועלים מתוך מודעות, כבוד ומחויבות עמוקה לשילוב בין זכותו של כל אדם לכבוד ולמימוש השקפת עולמו תוך התחשבות אף בערכים ובאופי המסורתי של העיר נתניה. בית העלמין מנוחת עולם, פועל במתכונת לפיה מנוחים אשר אינם יכולים להיקבר בבית העלמין האורתודוקסי בשל ספק יהדותם או המבקשים להיקבר במקום בהתאם להשקפת עולמם, יוכלו לפנות ולקבל שירותי קבורה אזרחית בישראל «במנוחת עולם».

 

מנוחת עולם הינו בית עלמין קטן ובעל אופי כפרי ואינטימי. במנוחת עולם, הושם דגש רב על רמת פיתוח וגינון גבוהים. בית העלמין בעל אופי ‘ירוק’ – המתוכנן ומעוצב כגן, ומשתלב עם הסביבה הירוקה בה הוא נמצא בין שדות ופרדסים (גובל בפארק אזור נופש מטרופוליני אילנות)
שטח בית העלמין מתפרס על פני שטח של כ-6 דונמים בלבד ומחולק למתחמים שונים, לרבות חלקות יחודיות ליהודים ולשאינם יהודים המבקשים להקבר לצד בני דתם — הכל בהתאם להשקפות ובחירת המנוחים.
ממוקם לצד בית עלמין שיכון ותיקים נתניה, כניסה מרחוב בני רייך.